Twin Peaks, גירסת אוסטריה
 
לשני יצרנים שלנו, הירש וגובלסבורג, יש כרמים בגאיסברג ובהייליגנשטיין. האם זה לא מיותר להביא שני יצרנים עם "אותם" יינות?
התשובה פשוטה: כשיש לך יין מהכרמים הכי גדולים שיש בעולם לריזלינג, אתה מביא מהם כמה שאפשר. וגאיסברג, כמו גם היילינגנשטיין הם שניים מהאתרים המוצלחים ביותר שיש בעולם לריזלינג.
בעצם, הגבעה המרשימה בעלת המפנה הדרומי מחולקת לחמישה כרמים עיקריים. באוכף שבאמצע נמצא כרם Grub. שני הכרמים הנמוכים הם Lamm ו-Renner, וכמו הגרוב הם נטועים בגרונר ולטלינר. מעליהם, שני הכרמים בעלי המפנה הדרום מערבי, שקולט היטב את שמש הקיץ אך ללא לחות שעלולה לגרום לבוטריטיס - Gaisberg ו-Heiligenstein.
הם דומים - וכל כך שונים. היילינגנשטיין מעט גבוה יותר, רחב יותר וכפי שהשם מרמז הוא גם מעט חם יותר. מכיוון שזו אירופה, ערש הטרואר, יש גם הבדלים בסוג הקרקע. הגאיסברג הוא אדמת קריסטאלין, סוג של בזלת-ציפחה, ובימי שמש חורפיים הגבעה נוצצת בברק יהלומים מסמא ומרהיב. הריזלינגים שהוא מייצר הם רזים, תמירים ואלגנטיים, מינרליים ועצורים לפעמים, אבל אחרי כמה שנים הם נוצצים בדיוק כמו הקרקע עליה הם נטועים.
היילינגנשטיין מחזיק באדמה ייחודית בכל אזורי היין של אוסטריה. השם בהתאם - Zöbinger Perm, שילוב של סלע יסוד, אבן חול וחימר. המדרון תלול למדי ולכן הוא לא הצליח לאסוף אדמת לס. הקרקע נזירית, היינות משם כמעט תמיד יהיו רחבים יותר, מפורטים מעט פחות, אבל גדולים באותה מידה. תחשבו על טנור מול סופרן - אחד יכול בלי השני?
לייבסיטי - בניית אתרים